İndİ dəmİr yolları daha sərfəlİ. Ölkə daxili səfərlər əvvəlkindən daha sərfəli, tez və təhlükəsizdir.
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
98/97 23:50 6:50 Bakı-Ağstafa-Qazax 09:25 21:20 Hər gün
656-664/
655-663
22:40 7:20 Bakı-Köçərlİ-Balakən
Köçərlİ
Balakən
6:15
10:05
23:55
20:05
Hər gün
660-672/
659-671
23:15 5:30 Bakı-Astara-Horadİz
Astara
Horadİz
08:00
7:40
19:50
20:45
Hər gün
666/665 22:10 6:30 Bakı-Böyük-Kəsİk 9:05 19:50 Hər gün
611/612 20:00 09:10 Bakı-Yalama(elektrik qatarı) 01:15 03:20 Hər gün
6704/6703 16:20 9:45 Bakı-Şİrvan-Haciqabul(elektrik qatarı) 20:30 5:40 Hər gün (şənbə günündən başqa)
6001/6022 - - Bakı - Sumqayıt - Bakı - - Günlük təkrarlanan
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 IV günlər
01-35(Bakı vaxtı)
II günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Moskva-Kurs.
(«ADY» QSC)
VI günlər
03-22(Moskva vaxtı)
VI günlər
22-37(Moskva vaxtı)
Həftədə bir dəfə
38/37 21-50 (Bakı vaxtı) 9-00 (Bakı vaxtı) Bakı-Tbilisi
(«ADY» QSC)
10-30 (Tbilisi vaxtı) 20-35 (Tbilisi vaxtı) Hər gün
369/370 VI günlər
01-35 (Bakı vaxtı)
IV günlər
04-10 (Bakı vaxtı)
Bakı-Kiyev
(«ADY» QSC)
I günlər
11-46
(Kiyev yay vaxtı)
I günlər
14-37
(Kiyev yay vaxtı)
Həftədə bir dəfə
391/392
27, 31/01-2018;
05, 09, 13, 17, 21, 25/02-2018;
01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/03-2018;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/04-2018;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/05-2018;
02/06-2018
07/06-2018-dən 17/09-2018-dək günaşırı ayın tək tarixləri; (ayın iki ardıcıl tək tarixləri 31 və 1 olduqda qatar Bakıdan 29, 31, 02, 05, 07 və sonraki tək tarixlərində yola düşür)

19, 23, 27/09-2018;
01,05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/10-2018;
02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/11-2018;
01, 05, 09/12-2018;

3-25
(Bakı vaxtı)
26, 30/01-2018;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/02-2018;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/03-2018;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/04-2018;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/05-2018;
01/06-2018
06/06-2018-dən 16/09-2018-dək günaşırı ayın cüt tarixləri;

18, 22, 26, 30/09-2018;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/10-2018;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/11-2018;
04, 08/12-2018;
2-15
(Bakı vaxtı)

Bakı-Rostov
(«RDY» ASC)
28/01-2018;
01, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2018;
03, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2018;
03/06-2018
08/06-2018-dən 18/09-2018-dək günaşırı ayın cüt tarixləri;

20, 24, 28/09-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/10-2018;
03, 08, 12, 16, 20, 24, 28/11-2018;
02, 06, 10/12-2018;
9-09
(Moskva vaxtı)

24, 28/01-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26/02-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/03-2018;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/04-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/05-2018;

04/06-2018-dən 14/09-2018-dək günaşırı ayın cüt tarixləri;

16, 20, 24, 28/09-2018;
02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/10-2018;
04, 08, 12, 16, 20, 24, 28/11-2018;
02, 06/12-2018;

18-07
(Moskva vaxtı)
Tarixlərlə
--------------
07.06.18-ci ildən 17.09.18-ci ilədək-günaşırı
ayın tək tarixləri