İndİ dəmİr yolları daha sərfəlİ.
Ölkə daxili səfərlər əvvəlkindən daha sərfəli, tez və təhlükəsizdir.
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
98/97 23:10 07:00 Bakı-Ağstafa-Qazax 08:55 21:00 Hər gün
656-664/
655-663
22:10 06:40 Bakı-Köçərlİ-Balakan
Köçərlİ
Balakan
05:50
09:40
22:45
18:55
Hər gün
660-672/
659-671
23:30 05:40 Bakı-Astara-Horadİz
Astara
Horadİz
08:20
08:00
20:10
21:05
Hər gün
666/665 21:40 06:20 Bakı-Böyük-Kəsİk 08:40 19:10 Hər gün
608/607 tək tarixlərdə
09:00
cüt tarixlərdə
15:55
Bakı-Gəncə tək tarixlərdə
15:35
cüt tarixlərdə
09:00
Günaşırı
611/612 20:00 09:35 Bakı-Yalama 01:15 03:50 Hər gün
6704/6703 16-20 09-30 Bakı-Şİrvan 20-37 05-10 Hər gün
6001/6022 - - Bakı - Sumqayıt - Bakı - - Günlük təkrarlanan
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 IV günlər
01-35(Bakı vaxtı)
II günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Moskva-Kurs.
(«ADY» QSC)
VI günlər
03-22(Moskva vaxtı)
VI günlər
22-40(Moskva vaxtı)
Həftədə bir dəfə
38/37 21-10 (Bakı vaxtı) 07-20 (Bakı vaxtı) Bakı-Tbilisi
(«ADY» QSC)
10-25 (Tbilisi vaxtı) 17-55 (Tbilisi vaxtı) Hər gün
369/370
payız-qış
12, 16, 20, 24/12-2016;
8, 12, 16, 20, 24, 28/01-2017;
1,5,9,13,17,21,25/02-2017;
1,5,9,13,21,25,29/03-2017;
2,6,10,14/04-2017;
19,23,27,31/10-2017;
4,8,12,16,20, 24,28/11-2017;
2, 8/12-2017

22-50(Bakı vaxtı)
18,22,26,30/12-2016;
14,18,22,26,30/01-2017;
3,7,11,15,19,23,27/02-2017;
3,7,11,15,19,27,31/03-2017;
4,8,12,16,20/04-2017;
25,29/10-2017;
2,6,10,14,18,22,26,30/11-2017;
4, 8,14/12-2017;

02-15(Bakı vaxtı)
Bakı-Xarkov
(«ADY» QSC)
15,19,23,27/12-2016
11,15,19,23,27,31/01-2017
4,8,12,16,20,24,28/02-2017;
4,8,12,16,24,28/03-2017;
1,5,9,13,17/04-2017;
22,26,30/10-2017;
3,7,11,15,19,23,27/11-2017;
1,5,11/12-2017;

07-38(Kiyev vaxtı)
15,19,23,27/12-2016
11,15,19,23,27,31/01-2017
4,8,12,16,20,24,28/02-2017;
4,8,12,16,24,28/03-2017;
1,5,9,13,17/04-2017;
22,26,30/10-2017;
3,7,11,15,19,23,27/11-2017;
1,5,11/12-2017;

20-51 (Kiyev vaxtı)
Tarixlərlə
449/450
yay
II və VI günlər
01-35(Bakı vaxtı)
VII və IV günlər
04-10(Bakı vaxtı)
Bakı-Xarkov
(«ADY» QSC)
IV və I günlər
02-14(Kiyev yay vaxtı)
V və II günlər
00-35(Kiyev yay vaxtı)
Həftədə iki dəfə
(22.04.2017-ci ildən 14.10.2017-ci ilədək)
391/392
yay
24,28/04-2017;
2,6,10,14,18,22,26,30/05-2017;
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/06-2017;
1,5,9,13,17,21,25,29/07-2017;
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/08-2017;
3,7,11,15,19,23,27/09-2017;
1, 5, 9, 13, 17/10-2017;

22-50(Bakı vaxtı)
24,28/04-2017;
2,6,10,14,18,22,26,30/05-2017;
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/06-2017;
1,5,9,13,17,21,25,29/07-2017;
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/08-2017;
3,7,11,15,19,23,27/09-2017;
1, 5, 9, 13, 17/10-2017;

02-15(Bakı vaxtı)
Bakı-Rostov
(«RDY» ASC)
26,30/04-2017;
4,8,12,16,20,24,28/05-2017;
1,5,9,13,17,21,25,29/06-2017;
3,7,11,15,19,23,27,31/07-2017;
4,8,12,16,20,24,28/08-2017;
1, 5, 9,13,17,21,25, 29/09-2017;
3, 7, 11, 15, 19/10-2017;

08-10(Moskva vaxtı)
22,26,30/04-2017;
4,8,12,16,20,24,28/05-2017;
1,5,9,13, 17,21,25,29/06-2017;
3,7,11,15,19,23,27,31/07-2017;
4,8,12,16,20,24,28/08-2017;
1,5,9,13,17,21,25,29/09-2017;
3, 7, 11, 15/10-2017;

18-07(Moskva vaxtı)
Tarixlərlə