(012) 499-48-95 info@ady.az
İndİ dəmİr yolları daha sərfəlİ
Ölkə daxili səfərlər əvvəlkindən daha sərfəli, tez və təhlükəsizdir.
ÖLKƏDAXİLİ
Dövlətlər
arası
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə İSTİQAMƏT son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
98/97 22:40 06:20 Bakı-Ağstafa-Qazax 09:15 19:45 Hər gün
656-664/
655-663
21:30 06:45 Bakı-Köçərli-Balakan
Köçərli
Balakan
05-45
10-00
22-35
18-45
Hər gün
660-672/
659-671
23-20 05-45 Bakı-Astara-Horadiz
Astara
Horadiz
08-20
07-50
20-00
20-55
Hər gün
666/665 21-00 07-15 Bakı-Böyük-Kəsik 09-10 19-10 Hər gün
608/607 tək tarixlərdə
09-00
cüt tarixlərdə
16-15
Bakı-Gəncə tək tarixlərdə
15-50
cüt tarixlərdə
09-00
Günaşırı
611/612 20-00 09-27 Bakı-Yalama 01-10 03-30 Hər gün
6001/6020 - - Bakı - Sumqayıt - Bakı - - Günlük təkrarlanan
Qatarlar Bakıdan yola düşmə Bakıya gəlmə istiqamət son məntəqəyə çatma son məntəqədən yola düşmə qeyd
55/56 IV günlər
01-15(Bakı vaxtı)
II günlər
05-25(Bakı vaxtı)
Bakı-Moskva-Kurs.
(«ADY» QSC)
VI günlər
03-30(Moskva vaxtı)
VI günlər
22-40(Moskva vaxtı)
Həftədə bir dəfə
38/37 20-30 (Bakı vaxtı) 07-45 (Bakı vaxtı) Bakı-Tbilisi
(«ADY» QSC)
10-45 (Tbilisi vaxtı) 17-30 (Tbilisi vaxtı) Hər gün
369/370
payız-qış
9,13,17,21,25,30/01-2016;
3,6,10,14,18,22,27/02-2016;
2,6,10,14,18,22,26,29/03-2016;
2,6,10,14/04-2016;
19,23,27,31/10-2016;
4,8,12,16,20, 24,28/11-2016;
2,8/12-2016
22-30(Bakı vaxtı)
15,19,23,27,31/01-2016;
5,9,12,16,20,24,28/02-2016;
4,8,12,16,20,24,28/03-2016;
1,4,8,12,16,20/04-2016;
25,29/10-2016;
2,6,10,14,18,22,26,30/11-2016,
4,8,14/12-2016;
03-15(Bakı vaxtı)
Bakı-Xarkov
(«ADY» QSC)
12,16,20,24,28/01-2016
2,6,9,13,17,21,25/02-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/03-2016;
1,5,9,13,17/04-2016;
22,26,30/10-2016;
3,7,11,15,19,23,27/11-2016;
1,5,11/12-2016;
07-38(Kiyev vaxtı)
12,16,20,24,28/01-2016;
2,6,9,13,17,21,25/02-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/03-2016;
1,5,9,13,17/04-2016;
22,26,30/10-2016;
3,7,11,15,19,23,27/11-2016;
1,5,11/12-2016;
20-45 (Kiyev vaxtı)
Tarixlərlə
449/450
yay
II və VI günlər
01-15(Bakı vaxtı)
VII və IV günlər
05-25(Bakı vaxtı)
Bakı-Xarkov
(«ADY» QSC)
IV və I günlər
02-14(Kiyev vaxtı)
V və II günlər
00-34(Kiyev vaxtı)
Həftədə iki dəfə
(23.04.2016-cı ildən 15.10.2016-cı ilədək)
391/392
yay
24,28/04-2016;
2,6,10,14,18,22,26,30/05-2016;
3,7,11,15,19,23,27/06-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/07-2016;
2,6,10,14,18,22,26,30/08-2016;
3,7,11,15,19,23,27/09-2016;
1,5,9,13,17/10-2016;
22-30(Bakı vaxtı)
24,28/04-2016;
2,6,10,14,18,22, 26,30/05-2016;
3,7,11,15,19,23,27/06-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/07-2016;
2,6,10,14,18,22,26,30/08-2016;
3,7,11,15,19,23,27/09-2016;
1,5,9,13,17/10-2016;
03-15(Bakı vaxtı)
Bakı-Rostov
(«RDY» ASC)
26,30/04-2016;
4,8,12,16,20,24,28/05-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/06-2016;
3,7,11,15,19,23,27,31/07-2016;
4,8,12,6,20,24,28/08-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/09-2016;
3,7,11,15,19/10-2016;
08-11(Moskva vaxtı)
2,26,28/04-2016;
4,8,12,16,20,24,28/05-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/06-2016;
3,7,11,15,19,23,27,31/07-2016;
4,8,12,16,20,24,28/08-2016;
1,5,9,13,17,21,25,29/09-2016;
3,7,11,15/10-2016;
18-07(Moskva vaxtı)
Tarixlərlə